top of page

Sakkunnigråd gällande early onset scoliosis


Under våren 2022 fick vi en förfrågan från Socialstyrelsen om vi kunde vara representant för patienten och dess anhöriga ett sakkunnigråd. Socialstyrelsen hade fått i uppdrag att titta närmare på nationell högspecialiserad vård (NHV) för early onset scoliosis (EOS) eller tidig skolios.


Vi tackade såklart ja till detta och arbetsgruppen kom igång i okt/nov 2022. Arbetsgruppen, ”sakkunnigrådet” (SKG) bestod av ortopeder från Karolinska, Linköping, Sahlgrenska, Umeå och Skånes universitetssjukhus samt en neurolog. Vi sågs några gånger för att sätta själva definitionen, avgränsning samt hur många sjukhus som i så fall skulle få jobba med detta. När det är klart skrevs en konsekvensanalys och beredning som gick på remiss. Alla i gruppen är överens att denna diagnos ska vara inom NHV men när konsekvensanalysen är klar så överväger nackdelarna fördelarna och Socialstyrelsen beslutar att lägga ner ärendet.


Det ansåg att det var en stor risk att tappa kompetensen på de andra sjukhusen då specialistläkarna skulle flytta till de två sjukhusen som skulle få tillståndet att utöva NHV för EOS patienter (35-50 patienter/år).


Här kan du läsa beslutet från Socialstyrelsen om du vill.

97 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page