• marietunik

Schroth-metoden ska finnas tillgänglig även i Sverige

Skoliosföreningen arbetar för att Schroth-metoden ska finnas tillgänglig även i Sverige. Schroth-metoden är en slags fysioterapi som inriktar sig enbart på skolios där fysioterapeuten ger övningar som är individuellt anpassade utifrån hur just din rygg/kurva ser ut.


Har du tips och idéer hur vi ska åstadkomma detta kan du kontakta oss

Läs mer om Schroth-metoden här

18 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

VBT-operation i Malmö igår

Rygg- och skolioskirurgen Per Trobisch assisterade Anders Möller and Ralph Hasserius i Malmö med att återintroducera VBT-operation i Sverige. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:67142

©2020 by skoliosföreningen.   

Alla rättigheter till materialet tillfaller skoliosföreningen. Vill du vidarepublicera – kontakta oss.