Våra mål och vår vision

Skoliosföreningens mål är 

 • att verka för ökad livskvalitet 
 • att stödja våra medlemmar 
 • att verka för saklig information 
 • att driva på den medicinska utvecklingen inom skoliosområdet i samarbete med läkare och regioner 
 • att arbeta för att det ska bli lättare att få hjälp av kurator 
 • att arbeta för att det ska bli lättare att få behandling av fysioterapeut 
 • att det från sjukvårdens sida finns en plan för uppföljning/kontroll för alla åldrar 
 • att samarbeta med Skoliosföreningarna i Norge och Danmark 
 • att samarbeta med Scoliofys och Dansk Skoliose Center i Danmark. 
 • att med sammankomster, föreläsningar och personliga kontakter stödja varandra 
 • att skapa stödgrupper 
 • att komma i kontakt med fler drabbade 
 • att sprida kunskap om vår sjukdom 

Skoliosföreningens vision är 

 • att svensk sjukvård ligger i framkant vad det gäller behandling av skolios 
 • att svensk sjukvård samarbetar med till exempel Scrothterapeuter, massörer och andra terapeuter som kan underlätta vår vardag 
 • att skapa något som liknar Scoliofys och Dansk Skoliose Center i Sverige. 
 • att det finns fler alternativ till behandling som till exempel ScoliSMART Activity Suit 
 • att vi kan få ekonomiskt stöd för massage eller annan behandling som kan förbättra vårt välmående