Urban

SKOLIOSFÖRENINGENS STYRELSE

Sittande styrelse 2019-2020

Ordförande

Pernilla Grip Acharius

 

Vice ordförande

Richard von Yxkull

Sekreterare

Louise Ekehammar

Suppleant

Marie Carlsson

Kontakta oss om du är intresserad av att vara med i styrelsen framöver. 

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om skolios och vill komma i kontakt med andra i samma situation föreslår vi att du går med i Facebookgruppen Skolios Sverige. Där finns nästan 1.400 medlemmar med olika erfarenheter som du kan diskutera dina funderingar med.

Vårt långsiktiga mål är att kunna anställa någon som kan svara på frågor men än så länge är vi en ideell förening och vi i styrelsen jobbar med Skoliosföreningen på kvällar och helger.

Du kan stötta oss genom att bli medlem eller att engagera dig ideellt i föreningen.

©2020 by skoliosföreningen.   

Alla rättigheter till materialet tillfaller skoliosföreningen. Vill du vidarepublicera – kontakta oss.