top of page

Vi behöver din hjälp!

Det är med glädje och stolthet vi kan berätta att vi tidigare i år fått ett statsbidrag á 200.000 kr från Socialstyrelsen för att öka kunskapen om skolios inom Skolhälsovården.

 

Nu börjar vårt arbete! 

  • Att skolan bör kolla elevernas ryggrad så tidigt som möjligt, helst redan i förskoleklass.

  • Att det bör finnas en kvalitetssäkrad process vad det kan innebära både fysiskt och psykiskt för ett barn med sned ryggrad.  

  • Att det ska finnas information till vårdnadshavaren så att man som förälder känner sig trygg och därigenom kunna stötta sitt barn.

För att få ett bra underlag till vårt arbete skulle vi uppskatta om du som vårdnadshavare kan svara på nedan fem frågor:

bottom of page