top of page

Olika typer av skolios

 

Här listar vi sju varianter av skolios – de flesta av oss är nog inte medvetna om att det finns olika former. Den vanligaste av dem är den idiopatiska – det vill säga den som "är utan synbar orsak". Men vi har också flera andra förekommande varianter;

bottom of page