top of page

Skoliosföreningens mål är 
 

 • att verka för god livskvalitet för dig med skolios
   

 • att stödja våra medlemmar 
   

 • att verka för saklig och bred information 
   

 • att driva på medicinsk utveckling i samarbete med läkare och regioner 
   

 • att samarbeta med Skoliosföreningar utanför Sverige 
   

 • att samordna sammankomster, föreläsningar och personliga kontakter
   

 • att skapa stödgrupper 
   

 • att sprida bred kunskap om skolios

   

Skoliosföreningens vision är 
 

 • att svensk sjukvård ska ligga i framkant vad gäller behandling av skolios 
   

 • att svensk sjukvård samarbetar mer gränsöverskridande och involverar anpassad träning och terapi för skoliosdrabbade
   

 • att vi välkomnar fler val vad gäller korsettbehandling
   

 • att ekonomiskt stöd för annan behandling som kan förbättra välmående blir möjlig 

bottom of page