top of page

ORDLISTA SKOLIOSTERMINOLOGI

Det kan vara lite krångligt att som lekman hänga med i skoliosterminologin som man svänger sig med inom den medicinska världen. Här har vi lagt upp en enkel lista med fraser du säkert kommer att stöta på en eller annan gång under din skoliosresa.  

Brosk
är en flexibel typ av vävnad som finns i många delar av kroppen där benen möts, t.ex. lederna på armbågar, knän, höfter och ryggkotor. Fogar är de platser i kroppen där två ben möts.

Cobb-vinkel
Detta är ett mått på storleken på vinkeln i ryggraden. Kurvan mäts på en röntgenbild av ryggraden. En kurva på 10 grader eller mindre klassas som normal, en kurva mellan 10 och 30 grader klassas som mild, en kurva över 60 grader klassas som svår. Olika specialister kan mäta Cobb-vinkeln på lite olika sätt och får lite olika resultat, särskilt om kurvan är stor. Mätningen är inte exakt och kan variera med upp till fem grader.

Datortomografi
Tekniken kallas också för skiktröntgen, DT eller CT (computed tomography). Datortomografi kan ge detaljerade bilder av många strukturer i kroppen, inklusive de inre organen, blodkärlen och skelettet.

Degenerativ
Detta avser en sjukdom eller ett tillstånd som blir värre med tiden och ofta är åldersrelaterat. Degenerativ skolios drabbar äldre människor och tros vanligtvis orsakas av åldrande av ryggraden.

De novo skolios
De novo eller degenerativ skolios är en krökning av ryggraden som utvecklas i en tidigare rak rygg på grund av åldrande eller för tidig åldrande. Det utvecklas vanligtvis sent i livet.

Diskar
Diskar är en del av ryggraden. Diskarna ligger mellan ryggkotorna. De håller ihop ryggraden men tillåter samtidigt rörelse. Diskarna i ryggraden består av en yttre ring av stark vävnad och en gel-liknande mitt. Diskar kan åldras och en liten del av gelen kan läcka ut. Detta kan leda till smärta i nedre rygg och smärta i benen och kan också orsaka domningar och svaghet.

Facettled
Leder är de platser i kroppen där två ben möts och kan röra sig i förhållande till varandra. Facettleder förbinder kotorna i ryggraden. De ger stabilitet och tillåter framåt / bakåt, sidoböjning och en del vridning av ryggraden.

Harrington-stavar
En typ av stav som tidigare användes vid  spinalfusions-operationer. Denna typ av stav används vanligtvis inte längre. De flesta människor har inga problem med sina Harrington-stavar. I vissa fall har dock patienter utvecklat flat-back-syndrom senare i livet. Flat back-syndrom är där en patient står lutad framåt för att de har tappat det normala svanken längst ner i ryggraden.

Idiopatisk
De flesta fall av skolios är idiopatiska (ca 80%). Det betyder att ingen vet vad som orsakade kurvan. Forskning pågår om vad som orsakar denna typ av skolios.

Kotor
De små enskilda ben som utgör ryggraden. Ordet för ett enda ben är kota.

Korsett
Vid minst ett års kvarvarande tillväxt övervägs behandling med korsett vid Cobbvinkel mellan 25-40 grader, och ibland upp till 45 grader. Tanken är att korsetten ska bromsa tillväxten av kurvan/kurvorna. Den är gjord av hårdplast. Målet är också att korsetten ska bäras 23 timmar om dygnet. I vissa fall används istället nattkorsett. I Sverige är det Bostonkorsetten som gäller. I andra länder finns en modernare korsett som heter Cheneau-Gensingenkorsett som troligen ger ett bättre resultat. Den finns ej i Sverige men bl a i Danmark. Dessvärre måste man betala den själv.

Kyfos
Det är en utåtriktad kurva i den övre delen av ryggraden, ryggraden kan böja sig framåt, eller utåt bakåt. Denna typ av kurva gör att ryggen verkar vara mer rundad än vanligt.

Kyfoskolios
Både kyfos och skolios samtidigt.

Lordos är den normala nedre kurvan i mitten och nedre delen av ryggen där bröstkorgen tar slut. En ovanligt stor lordos kallas ibland svankrygg. Patienter med stor lordos har ofta ett mer framåt lutande bäcken.

Lungfunktion
Hur väl lungorna fungerar. Det finns tester som kan mäta detta. Man kan ha nedsatt lungfunktion vid kraftig skolios, 

Lågstrålande röntgen
på några sjukhus i Sverige (bl.a. MAS i Malmö) finns det lågstrålande röntgen. Fakta: Naturligt får vi svenskar ca 3 millisievert strålning per år. En röntgenundersökning ger mellan 0,1-5 millisievert. Barn är känsligare dels för att cellerna inte är ”färdiga” och dels för att de har lång tid kvar att leva vilket ger ev. mutation spelrum. Därför borde alla sjukhus erbjuda lågstrålande röntgen.

Ländrygg
Den nedre delen av ryggraden. Det består av fem ryggkotor. Det är den starkaste delen av ryggraden och bär mycket vikt.

Marfans syndrom
är en genetisk sjukdom som påverkar kroppens bindväv. Bindväv håller ihop alla kroppens celler och organ. Den hjälper också kroppen att växa och utvecklas korrekt. Cirka 50% av människor med Marfans syndrom utvecklar skolios. Människor med Marfans syndrom är ofta långa och kan ha långa armar, ben, fingrar och tår. Symtomen varierar från person till person.

MAGEC-stavarEn nyare typ av växande stag som kan förlängas med magneter. Detta betyder att även om operation behövs för att sätta in stagen behövs inte operation för att förlänga stagen. MAGEC-stavar gör att stavarna kan förlängas snabbt och smärtfritt och undviker upprepade operationer.

Medfödd skolios
Detta är när ett barn föds med skolios. Detta beror oftast på att kotorna i ryggraden inte har bildats helt eller vuxit ihop (fuserat).

MRT
magnetisk resonansavbildning (MRI) är en typ av skanning som använder starka magnetfält för att producera detaljerade bilder av kroppens insida.

Nervsystemet
Nervsystemet består av nerver och hjärnan.

Neurofibromatos
är namnet på genetiska tillstånd som ökar risken för tumörer att växa längs nerverna. Den vanligaste typen av neurofibromatos kallas NF1. NF1 orsakar ofta kaffefärgade hudfärgningar och mjuka gupp i huden. Cirka 1 av 3 patienter med NF1 utvecklar andra hälsoproblem, inklusive skolios.

Revbensplastik / thoracoplastik / revbensoperation
Ibland vid skolios kan den böjda ryggraden dra revbenen ur sitt läge, vilket innebär att de kan sticka ut och orsaka utbuktning på ena sidan av ryggen. En revbensplastik eller thoracoplastik är en operation för att ta bort en del av revbenen som sticker ut för att minska bulans storlek. Thoracoplastik har särskilda risker och komplikationer.

Osteoporos
är ett tillstånd som försvagar skelettet. Det gör skelettet ömtåligt och mer benäget att brytas. Det orsakas vanligtvis av en förlust av bentäthet när vi åldras. Bentäthet kan mätas. Man mäter då mängden mineraler som skelettet har hos person per kvadratcentimeter skelett.

Prognos
Detta är en medicinsk term som betyder det troliga resultatet av en sjukdom eller tillstånd på sikt. Det är en förutsägelse av vad som kommer att hända med patienten till följd av sjukdomen / tillståndet.

Retts syndrom
är ett sällsynt tillstånd som påverkar hjärnans utveckling. Det kan orsaka allvarligt fysisk och psykisk funktionshinder från tidig barndom. Det ses sällan hos pojkar. Ett vanligt symptom på Rett syndrom är skolios.

Revbens “bula”
Vid skolios har ryggraden en vridning (rotation). Revbenen är fästa vid ryggraden, vilket innebär att när ryggraden vrider sig kan revbenen också röra sig. Denna vridning kan orsaka att revbenen sticker ut på ena sidan, och plattas ut på den andra. Revbenen sticker ut på sidan där kurvan är.

Ryggmärgskanal
Detta är en kanal eller passage som bildas av ryggraden som innehåller ryggmärgen. Den följer hela ryggraden som i en vertikal tunnel på baksidan av varje kota.

Ryggmärg
Ryggmärgen består av massor av nervtrådar, som löper från hjärnan genom ryggraden och ut i kroppen. Denna uppsättning nerver kopplar nästan alla kroppsdelar till hjärnan. Den kan jämföras med den stora elektriska kabeln som ansluter hjärnan till resten av kroppen.

Scheuermanns kyfos
är ett tillstånd som uppstår under tonåren, där de främre delarna av kotorna växer långsammare än de bakre delarna och bildar en kil. Dessa kilformade kotor staplas inte upp i en rak linje, vilket orsakar en utåtriktad kurva av den övre delen av ryggraden.

Skolios
är när ryggraden böjer sig åt sidan. Ryggraden kan också vridas på samma gång.

Skolios med sen debut
Skolios som uppstår efter 10 års ålder.

Skoliosoperation
En åtgärd för att korrigera kurvan. Det kan göras med en metallstav, tillsammans med skruvar eller krokar eller bara med bentransplantat. Målet är att efter operationen ska kotorna/skelettet smälta samman (sammanfogas). Stagen tas vanligtvis inte bort efter att denna fusion (sammanfogning) har genomförts.

Symtomatisk:
betyder att någon visar tecken på ett tillstånd eller en sjukdom. Ordet symptom betyder tecken.

Syndrom
Relaterar till ett syndrom. Ett syndrom är ett tillstånd som består av många symtom (tecken) som uppkommer tillsammans. Syndromatisk skolios betyder att skoliosen har utvecklats som en del av ett syndrom.

Tidig skolios (juvenil)
Denna typ av skolios som förekommer hos barn yngre än 10 år. Hos spädbarn under 3 år kallas skoliosen för infantil skolios.

Växande stavar
När ett barn som fortfarande växer har skolios tillåter växande stavar att kurvan rätts ut och fortfarande möjliggör att barnet kan växa. Växande stavar fästs vid ryggraden ovan och nedan där kurvan är. De är fästa med krokar eller skruvar. Barnet måste komma var sjätte månad för att förlänga stavarna så att stavarna kan hålla jämna steg med barnets tillväxt. Stavarna används för att försöka hjälpa ryggraden att växa rakare.

Thorakal
Den thorakala delen av ryggraden är bröstdelen av ryggraden. Det består vanligtvis av tolv kotor med revben fästade vid dem. Ovanför ryggradens thorakala del är cervikala eller nackområdet. Nedanför thorakala delen är lumbala delen eller korsryggen. Ibland kallas bröstet bröstkorgen. Vid skolios är en thoraxkurva en krökning i sidled i bröstdelen av ryggraden.

 

Denna text har vi fått tillåtelse att översätta från Scoliosis Associations UKs hemsida. Vi har anpassat den till svenska förhållanden och lagt till vissa  ord.

bottom of page