INNAN BEHANDLING

Du har säkert funderingar kring vad som händer efter att din skolios upptäckts...

KORSETTBEHANDLING

Korsettbehandling av skolios är väldigt vanligt i Sverige. Här lär du dig mer om korsetter...

OPERATION

Steloperation av ryggen. Här läser du om hur det går till och får råd om före/efter operation...

©2020 by skoliosföreningen.   

Alla rättigheter till materialet tillfaller skoliosföreningen. Vill du vidarepublicera – kontakta oss.