top of page

Skoliosföreningens stadgar

 

Skoliosföreningens stadgar 2021 (pdf)

Årsmöte 2023 – 7 februari 2024

Kallelse till årsmötet

Förvaltningsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Valberedningens förslag till styrelse 2024 är

Pernilla Grip Acharius (ordförande),

ledamöter:

Jenny Engström,

Kristina Lingårdh,

Tina Malm,

Johan Ribeus (ny),

Richard von Yxkull och

Marie Carlsson.

Årsmöte 2022 – 29 mars 2023

Kallelse till årsmötet

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Inlämnade motioner

Motion 1

Årsmöte 2021 – 30 mars 2022

Protokoll från årsmötet

Kallelse till årsmötet

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Inlämnade motioner

Från Pernilla Grip Acharius:

  • För att säkra föreningens fortlevnad så föreslås att hälften av ledamöterna sitter på 2 år och resterande på 1 år.

Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Bokslut 2019-2020

Protokoll

191107-protokoll-årsmötet-skoliosföreningen (pdf)

bottom of page