top of page

Neuromuskulär skolios

 

Neuromuskulär skolios är när en krökning i ryggraden orsakas av ett neurologiskt eller muskulärt tillstånd. Neurologiska tillstånd påverkar kroppens nervsystem. Exempel är cerebral pares och spina bifida. Skolios utvecklas ibland hos människor med neurologiskt tillstånd.

Orsak
Neurologiska tillstånd beror på skador på hjärnan eller på nerverna, orsakade av sjukdom eller av en olycka. Det kan påverka kopplingen mellan nerver från hjärnan ner till ryggens muskler. Patienter med dessa tillstånd utvecklar ofta skolios eller kyfos, eller båda delarna. När kroppen växer och bålens muskler blir svagare börjar ryggraden gradvis ge efter, vilket skapar en lång, C-formad skolios.

 

Dessa kurvor är ofta progressiva. Progressiv innebär att de fortsätter att bli större. Progressionstakten ökar under faser med snabb tillväxt, vilket betyder att kurvan förvärras under tillväxtspurt, till exempel i puberteten. Stora kurvor (80 grader eller mer) i ryggradens övre eller mitten delar kan orsaka lungproblem.

Behandling
Patienter med neuromuskulär skolios bör ha en regelbunden kontakt med en ortoped läkare. Barn med neuromuskulära tillstånd följs upp från en ung ålder. Denna uppföljning är avgörande för att se till att krökningarna inte blir för stora. Röntgen av i ryggraden görs för att mäta kurvans storlek.

 

MR-undersökningar av hjärnan och ryggraden kan behövas för att utesluta andra diagnoser. Behandlingen av neuromuskulär skolios  anpassas efter behoven hos varje enskild patient. Skoliosen kan göra det svårare att gå. För rullstolsanvändare kan det påverka stabilitet och komfort när man sitter. Korsett kan användas för att ge stöd för patientens bål (centrala delen av kroppen) i sittande, men det hindrar vanligtvis inte från att öka. Justeringar och hjälpmedel, t.ex. insatser i rullstolar, kan förbättra barnets placering och komfort, men dessa korrigerar inte skoliosen.

 

En viktig fråga för vårdnadshavare med barn av denna typ av skolios är om operation är det bästa valet av behandling. Operation syftar till att hjälpa barnet att behålla förmågan att sitta. Frågan skulle vara om den operationen skulle upprätthålla eller förbättra barnets livskvalitet och funktion. För vissa barn med kognitiv eller sensorisk nedsättning är dessa beslut svåra. Vårdnadshavare  kämpar ofta med att de inte kan förklara för barnet varför en operation ska göras. Det kan vara mycket svårt eller till och med omöjligt att hjälpa dem att förstå smärtan som följer efter en  operation. Detta kan vara svåra problem att hantera när man ska ta hänsyn till riskerna och återhämtningsprocessen för denna typ av operation.

 

Dessa beslut bör fattas med stor omsorg och noggrann eftertanke. Att prata med andra familjer som har genomgått denna beslutsprocess är ofta till stor hjälp. Patientföreningen kan oftast förmedla kontakt med andra medlemmar som har erfarenhet av neuromuskulär skolios.

Operation
Operation erbjuds vanligtvis endast till patienter som har en progressiv (växande) kurva som stör funktionen, påverkar andningsförmågan, orsakar smärta eller troligen kommer att orsaka svårigheter under de kommande åren.

 

Operation kan också erbjudas patienter med kurvor större än 50 grader. Patienten kan ha en bäckenasymmetri och/eller en stor skolios. I dessa fall kommer operation av ryggraden och bäckenet att göras för att korrigera asymmetrin.

 

Syftet med operationen är att balansera ryggraden och bevara funktion, komfort och livskvalitet. Ryggradskrökarna korrigeras delvis men huvudmålet är att hindra kurvan från att bli värre. Även om många patienter är svårt funktionshindrade kan de vanligtvis leva bra och produktiva liv.

Prognos
Skolios är vanligt vid neuromuskulära tillstånd och uppkommer ofta hos små barn. Eftersom det är viktigt att upptäcka skolios tidigt måste barn med neuromuskulära tillstånd kontrolleras varje år för att upptäcka eventuella problem med ryggraden. Behandling är vanligtvis operation, och det är oftast nödvändigt att fusera (sammanfoga) en del av ryggraden. I många fall har spinalfusionskirurgi förbättrat livskvaliteten för barn med neuromuskulära tillstånd.

Denna text och foto har vi fått tillåtelse att översätta från Scoliosis Associations UKs hemsida men anpassat den till svenska förhållanden. 

bottom of page