top of page

Scheuermanns kyfos

 

Scheuermanns kyfos är ett tillstånd där de främre delarna av kotorna växer långsammare än de bakre delarna under barndomen. Denna skillnad i tillväxt innebär att ryggkotorna blir kilformade, när de i stället bör växa rakt. Resultat blir att ryggraden utvecklar en framåtvinkel när den växer. En böjning av thorakala ryggraden framåt kallas kyfos.

 

Patienter med Scheuermanns kyfos har ofta ryggsmärta, särskilt under de tidiga tonåren. Kurvan uppstår vanligtvis under en period då skelettet växer mycket snabbt. Ofta är det mellan 10 och 15 års ålder. Denna smärta minskar vanligtvis när man närmar sig vuxen ålder. Smärtan är sällan så allvarlig  att den påverkar den dagliga aktiviteten eller arbetslivet. De med större kurvor kan emellertid ha svårare smärta som inte försvinner när de blir vuxna. Den kan också förvärras. Om smärtan är svår kan möjliga behandlingar diskuteras.

 

Tillståndet anses vara ganska sällsynt men antalet drabbade är inte riktigt känt eftersom symptomen (tecken på tillståndet) kan skyllas på dålig hållning. Detta tillstånd drabbar män och kvinnor lika ofta. 

Orsak
Orsaken till Scheuermanns sjukdom är okänd. Forskning visar att det förmodligen är många faktorer som har betydelse,  och det är vanligare i vissa familjer.

Diagnos
Scheuermanns kyfos uppkommer vanligtvis hos ungdomar när de är omkring 10-16 år gamla. Patienter med Scheuermanns kyfos har ofta ryggsmärta, särskilt under de tidiga tonåren. Smärta är ofta det mest märkbara symptomet för vuxna patienter. Andra tecken är spänning i bröstmusklerna, baksidan av låren och inre höft muskler.

 

Cirka en tredjedel av personer med Scheuermanns sjukdom har också mild eller måttlig skolios. Det kan ofta dröja innan Scheuermanns kyfos diagnostiseras eftersom symptomen kan skyllas på dålig hållning. Den kurva som orsakas av kyfos förblir ofta mild. Vanligtvis behöver patienter bara följas med röntgen för att kontrollera att det inte förvärras. Det finns dessvärre sparsamt med information om Scheuermanns kyfos och dess naturliga utveckling. Det vill säga vad som händer med ryggraden om ingen behandling ges.

 

Många patienter har inga allvarliga problem eller funktionsnedsättningar och symtomen avtar när ryggraden vuxit färdigt. Men fullvuxna personer med svår kyfos (en kurva som är större än 80 grader) där kan det fortsätta att förvärras, vilket kan orsaka svår ryggsmärta. 

Behandling
Huruvida behandling behövs beror på: kurvans storlek och progression (försämring), patientens ålder och hur mycket tillväxt de har kvar, om patienten har smärta, hur kurvan påverkar patientens utseende, och (i sällsynta fall) risken för hjärtpåverkan (hjärta och lunga) eller neurologisk påverkan (nervsystem).

 

Om kurvan är stor (60-80 grader) och patienten ännu inte har slutat växa, är det vanligaste behandlingsvalet korsettbehandling. Ett träningsprogram behövs ofta samtidigt. Korsetten bärs dygnet runt (23 timmar per dygn) tills patienten har slutat växa för att försöka minska risken för att kurvan blir större.  Korsettens passform måste regelbundet kontrolleras för bästa resultat. Patienten uppmanas vanligtvis att ha korsetten i minst 18 månader och ofta längre.

 

I träningsprogrammet ingår träning och stärkning av rygg- och magmusklerna och stretching av hamstrings- och bröstmusklerna. Övningarna i sig kan förmodligen hjälpa mot ryggsmärta. Övningar görs ofta i kombination med korsettbehandling. 

Det är inte alla specialister som håller med om att korsett är en bra fungerande behandling. Vissa säger att det finns en hög risk att en patients kurva fortsätter att öka efter att de slutar använda korsetten. Att bära en korsett som tonåring kan också orsaka stress och låg självkänsla.

Operation
Operation kan vara ett alternativ om kurvan fortsätter att utvecklas (bli större) till mer än 70 grader och orsakar smärta eller är mycket märkbar. En operation kan också erbjudas om det finns risk för neurologiska problem. Emellertid kommer kirurgi endast att föreslås om andra behandlingar som korsett och fysioterapi inte har fungerat efter sex månader.

 

Operationen för att korrigera kyfos kan vara svår och ibland finns risk för svåra komplikationer. Riskerna bör diskuteras i detalj med patienten. Man måste väga riskerna mot de svårigheter patienten har på grund av kurvan. Man bör också tänka på om och hur operationen kan förbättra patientens livskvalitet.

 

Kirurgiska komplikationer är mycket vanligare hos vuxna (21 av 100 personer) än hos ungdomar (11 av 100 personer).

 

Idag tillåter moderna tekniker bättre korrigering av kyfosen. Med rätt kirurgisk behandling kan utmärkta resultat uppnås med låg komplikationsrisk och hög patienttillfredsställelse. 

Denna text och foto har vi fått tillåtelse att översätta från Scoliosis Associations UKs hemsida men anpassat den till svenska förhållanden. 

bottom of page