top of page

Tidig skolios


När en kurva börjar synas mellan födelsen och 10 års ålder, eller före puberteten kallas det tidig skolios (juvenil). Vanligtvis är tidig skolios idiopatisk. Ordet idiopatisk betyder att det inte finns någon känd orsak.

 

Det finns en annan typ av skolios som kan upptäckas i denna ålder. Det är medfödd skolios. Den börjar utvecklas när  barnet är i livmodern och är helt annorlunda än tidigt skolios.

 

Det är viktigt att alla barn med tidig skolios eller medfödd skolios kontrolleras av en ortoped medan de växer. Hos mycket små barn kan kurvor orsakade av skolios ibland självkorrigera utan behandling. Kurvor som är större eller fortsätter att växa kan behöva mer intensiv behandling.

 

Bland yngre barn i åldersintervall 0-10 år påverkas pojkar något oftare än flickor och kurvan är ofta vänstersidig. Bland äldre barn liknar tillståndet mer idiopatisk skolios för ungdomar, och drabbar fler flickor än pojkar och kurvan är ofta högersidig.

Orsak
Det finns flera olika orsaker till tidig skolios. Gemensamt för alla är patientens unga ålder. Det kan vara idiopatiskt, vilket innebär att det inte finns någon känd orsak. Vissa barn föds med skolios på grund av problem med utvecklingen av ryggraden. Vissa barn har det som en del av andra tillstånd som kan påverka ryggraden såväl som andra organ. Många barn med tidig skolios är friska och normala och har bara en liten krökning i ryggraden.

Diagnos
När ett mycket litet barn utvecklar skolios är föräldrarna ofta de första att märka det. Skolios hos ett barn som är tre år eller yngre kallas också infantil skolios.

Tidiga tecken på skolios hos spädbarn kan vara en utbuktning på ena sidan av barnets rygg eller bröstkorg, eller att barnet fortsätter att ligga böjd åt ena sidan. Hos vissa spädbarn upptäcker man att blöjor inte sitter rakt i midjan. För äldre barn finns det några vanliga tecken på skolios, ett kan vara att ena skulderbladet sticker ut mer än det andra. Ett barn kan ha en benägenhet att luta sig lite åt sidan eller ha en oliksidig midja eller höfter.

 

Om du tror att ditt barn kan ha skolios bör du boka en tid med en läkare direkt. Det är mycket viktigt att snabbt ta reda på om ett barn har en kurva som kommer att utvecklas (bli större). Tillståndet försvinner inte när barnet blir äldre, och ju tidigare de behandlas desto bättre. Om ett mycket litet barn behandlas tidigt kan även kurvor som blir större hjälpas att växa rakt igen.

 

Det finns ett snabbtest du kan göra för att kontrollera skolios hos äldre barn. Det kallas Adams test eller framåtböjningstestet. Testet är mycket enkelt att göra och kan göras av en läkare eller förälder/vårdnadshavare. Barnets måste ha bar överkropp så att axlar och rygg kan ses tydligt. Be barnet att böja sig fram från midjan och hålla benen och armarna raka. Du ska titta på barnet bakifrån. Om barnet har skolios bör du kunna se en tydlig bula där revbenen buktar ut på ena sidan.

 

Behandling
Läkaren kommer att remittera barnet till en ortoped. Vid det första mötet kommer ortopeden att undersöka barnet och göra en röntgenundersökning. På röntgenbilden kan man mäta kurvans storlek. Det kallas för Cobb-vinkeln och den mäts i grader och anger hur stor kurvan är.

 

Det finns fyra huvudtyper av behandling för tidig skolios. Ortopeden ger råd om vilken typ av behandling som är bäst för barnet. Detta råd kommer att bero på typ och storlek på kurvan och om det är sannolikt att kurvan kommer att fortsätta öka. Det är viktigt att behandla skolios tidigt eftersom om kurvorna blir för stora kan det leda till bland annat andningsproblem senare i livet. I svåra fall kan hjärtat påverkas också.

Övervakning
I första hand följer ortopeden vanligtvis ett barn för att se om kurvan blir större. För vissa barn blir kurvan inte större. Andra barn har en kurva som fortsätter att växa.

Ortopeden kommer förmodligen att vilja träffa ditt barn med några månaders mellanrum. Hen kommer att jämföra de olika röntgenbilderna för att se hur kurvan förändras. Vissa barn kommer inte att behöva behandling eftersom kurvan rätar ut sig naturligt. I sådana fall kommer barnet att övervakas av en ortopedläkare tills ryggen är rak.

Bålgips
För många barn behöver ryggraden få hjälp med att ledas in i sin normala position när de växer, vilket kan göras genom att gipsa överkroppen. Gipsgjutningen börjar från underarmarna och täcker kroppens övre halva.

 

Gipset är gjort av lätta material, alltså inte bara gips. Det kan inte tas bort men byts regelbundet när barnet växer och ryggens form börjar förändras. Avgjutningar måste göras och monteras på ett speciellt sätt. De har en öppning över bröstkorgen, vilket gör att lungorna kan expandera och barnet kan andas ordentligt. 

Hos barn under två år kommer gipset/avgjutningen att bytas varannan månad med syftet att göra ryggraden rak.

 

En del föräldrar tycker att det är lättare att barnet bär en gips/avgjutning i stället för att ha utmaningen att få dem att bära en korsett varje dag.

Korsett
Om kurvan blir större och barnet fortfarande växer, kan det bli att ortopeden vill att barnet ska använda en korsett.

 

En korsett, när den används korrekt, hjälper till att stävja och ibland minska kurvstorleken. Korsettbehandling kan innebära att barnet kan fortsätta växa under en längre tid innan en eventuellt mer permanent behandling görs, såsom operation.

Korsett ska vanligtvis bäras 23 timmar per dygn. Allteftersom barnet växer måste nya korsetter tillverkas.

Operation 
Ibland hindrar inte korsetten att en kurva blir större. Om det är så kan barnet behöva en operation. Den vanligaste typen av operation i denna ålder är att fästa stavar, som kan ökas i längd för att hålla jämna steg med att ryggraden växer, på barnets ryggrad. Denna typ av stavar hjälper till att styra ryggraden när den växer så att kurvan inte blir mycket större. Stavarna är vanligtvis fästa vid ryggraden ovanför och nedanför kurvan. De kan minska kurvan med upp till hälften av storleken när den först monteras. Barnet återkommer sedan till sjukhuset var fjärde till sjätte månad för att stavarna ska förlängas för att hålla jämna steg med hur ryggraden växer.

 

Stagen kan förlängas genom att man gör ett litet snitt i huden i ryggen för att kunna komma åt att justera stagen. Det finns också en typ av stag som kan förlängas utan denna typ av operation. Dessa stag kallas magnetiska stag. De förlängs med hjälp av en magnet, vilket är snabbt och mestadels smärtfritt men i sällsynta fall kan det vara lite obehagligt. Barnet är vaket när det görs. En operation behövs fortfarande för att montera de magnetiska stagen på samma sätt som de vanligare stagen som kan förlängas. Men när denna första montering är klar behövs ingen ytterligare operation för att förlänga stagen. De flesta barn måste bära korsett för att skydda stagen. När barnet är äldre och ryggraden har vuxit kommer läkaren att ta bort stagen. I detta skede kommer vanligtvis patienten att ha en slutlig ryggoperation som kallas en kotfusion. 

Prognos

 

Spädbarn
För en baby, om kurvan behandlas tidigt, kan ryggraden växa rakt på naturlig väg. Detta beror på att upp till 1 års ålder är skelettet mycket flexibelt. 

 

Det är mycket viktigt att en baby med en krökning i ryggraden ses regelbundet av en ortoped. Om kurvan inte behandlas kan den bli större medan barnet växer och leda till allvarliga problem senare i livet.

 

Barn 
Om ett barn har en skolios med kurva (Cobbs vinkel) på 30 grader eller mer är det troligt att den blir större om man inte behandlar. Korsett används ofta i första hand för att stoppa dessa större kurvor från att växa för snabbt. Men vissa barn mellan fyra och 10 år, som har en kurva på över 30 grader, kommer troligtvis så småningom att behöva operation.

Denna text har vi fått tillåtelse att översätta från Scoliosis Associations UKs hemsida men anpassat den till svenska förhållanden.

bottom of page