top of page

Degenerativ skolios

 

Degenerativ skolios hos vuxna är indelad i två kategorier:

  • Degenerativ skolios utvecklas hos en vuxen person som har en historia med skolios. Ryggraden blir sliten på grund av ålder.  Slitaget kan leda till att ryggraden sjunker ihop, vilket gör att kurvan ökar.

  • De novo (ny) skolios uppträder först i vuxen ålder och då på grund av slitage. Återigen, det kan resultera i att det utvecklas en kurva i ryggraden. I båda fallen diagnostiseras vuxen degenerativ skolios efter att personen har fyllt 50 år.
     

Orsak
Med tiden, när degenerativ skolios för vuxna utvecklas, kan fasetterna och skivorna/diskarna mellan kotorna degenerera. Trycket som skapas av denna degeneration kan få ryggraden att krökas. Facett-fogarna är små leder mellan var och en av ryggkotorna i ryggraden. Fogar är de platser i kroppen där två ben möts. Facett-fogarna är lederna i ryggraden som gör ryggen flexibel. De gör det också möjligt att böja och vrida.

 

Diskar är en del av ryggraden och ligger mellan kotorna. De är runda och platta och är något flexibla. De hindrar ryggkotorna från att gnugga mot varandra. De fungerar också som stötdämpare för ryggraden. Skada på eller degeneration av diskarna kan leda till smärta i nedre delen av ryggen och smärta i benen och kan också orsaka domningar och svaghet. När fasetterna och skivorna påverkas kan vuxna uppleva ryggsmärta, svaghet i ben och / eller fötter och förlust av rörlighet i ryggen.

Diagnos
Ortopeden tar en fullständig medicinsk historia, pratar med dig om vilken smärta och obehag du upplever. Ryggen undersöks för att se om det finns en synlig kurva eller om en axel är högre än den andra. Undersökningarna kan omfatta ett eller flera av följande moment:

  • En stående röntgenbild som visar ryggraden.

  • En CT-undersökning (datortomografi) som ger detaljerade bilder av många strukturer i kroppen, inklusive de inre organen, blodkärlen och skelettet.

  • En MR-undersökning (magnetisk resonansavbildning) som använder starka magnetfält för att ge mer detaljerade bilder av ryggraden. Detta hjälper till att kontrollera att det inte finns några andra problem med ryggmärgen och nerverna.
     

Behandling
De flesta patienter med degenerativ skolios får icke-kirurgisk behandling. Dessa behandlingar kan inkludera antiinflammatoriska läkemedel för smärtlindring, fysioterapi för att förbättra den totala rörligheten och låg intensiv träning med övningar utformade för att successivt för att förbättra muskelstyrkan. Om medicinerna och fysioterapin inte fungerar, kan steroider eller lokal anestetika injektion i muskler, leder eller ryggrad hjälpa mot smärtan.

Operation
Om dessa behandlingar inte fungerar, kan en ortoped diskutera med patienten vilka riskerna och fördelarna är med en operation. Syftet med operationen är att lindra smärta och korrigera förändringar i hållning eller balans som uppstår av skoliosen. Kirurgi för vuxna är mer komplicerat och en större utmaning än för unga, eftersom vuxna t ex kan ha andra hälsoproblem. Återhämtningen kan också ta längre tid.

Prognos
Smärta som beror på en ryggradskurva kan behandlas på många olika sätt. Man bör ta kontakt med sin vårdcentral för att få en remiss till en ortoped som kan ge individuella råd.

 

Utan operation kan kurvor som är 50 grader eller mer öka med i genomsnitt 1 grad per år efter att en person har vuxit färdigt. Kurvor på mindre än 30 grader blir sällan större.

Denna text och foto har vi fått tillåtelse att översätta från Scoliosis Associations UKs hemsida men anpassat den till svenska förhållanden. 

bottom of page