OSTEOPATI
 

14-årig patient med s.k S-skolios som hos osteopat får hjälp att stärka specifika muskler. Patienten går på behandling var tredje vecka sedan ett år, och bär även en 3D-korsett och tränar schroth dagligen. Den lumbala kurvan (ländryggen) var för 15 månader sedan över 45 grader. Patienten har stärkt sin muskelkorsett på ett sätt som hon tycker hjälpt mot smärta och ger symmetri.

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt.

 

Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

 

Vi har i föreningen tagit del av flertalet historier kring hur osteopati hjälpt bra vid skolios, dels vad gäller smärtlindring, men också symmetri och övningar som stärker den egna muskelkorsetten. 

Den förklarande texten är, med tillstånd, från Svenska Osteopatförbundets hemsida.

Hitta en osteopat

Detta är faktabaserad information om en alternativ behandlingsmetod. Skoliosföreningen tar ingen ställning för eller emot någon av de alternativa metoder som beskrivs på hemsidan. 

©2020 by skoliosföreningen.   

Alla rättigheter till materialet tillfaller skoliosföreningen. Vill du vidarepublicera – kontakta oss.