top of page

Osteopati och skolios

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt.

 

Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

 

Vi har i föreningen tagit del av flertalet historier kring hur osteopati hjälpt bra vid skolios, dels vad gäller smärtlindring, men också symmetri och övningar som stärker den egna muskelkorsetten.

Den förklarande texten är, med tillstånd, från Svenska Osteopatförbundets hemsida.

 

Hitta en osteopat

 

Luke Bennett Warner, osteopat, har hållit en intressant onlineföreläsning för Skoliosföreningens medlemmar om vad osteopati är och hur man behandlar patienter med skolios. Du som är medlem kan se den på medlemssidorna.

 

Är du inte medlem ännu blir du det lätt här: www.skoliosforeningen.se/bli-medlem

Detta är faktabaserad information om en alternativ behandlingsmetod. Skoliosföreningen tar ingen ställning för eller emot någon av de alternativa metoder som beskrivs på hemsidan. 

osteopat.jpg
IMG_3177.gif

14-årig patient med s.k S-skolios som hos osteopat får hjälp att stärka specifika muskler. Patienten går på behandling var tredje vecka sedan ett år, och bär även en 3D-korsett och tränar schroth dagligen. Den lumbala kurvan (ländryggen) var för 15 månader sedan över 45 grader. Patienten har stärkt sin muskelkorsett på ett sätt som hon tycker hjälpt mot smärta och ger symmetri.

Svenska Osteopatförbundet är medlem i Osteopathy Europe, OE, som även ingår i Osteopathic International Alliance, OIA. Organisationerna arbetar för att främja osteopatins ställning som en distinkt vårddisciplin samt för att professionen ska få legitimitet i länder där det idag saknas reglering.

Osteopatutbildning

Referenser

 • Zweedijk R et al (2020) Scoliosis and osteopathy. Acta Scientific Orthopaedics 3.9: 30-43

 • Lotan S, Kalichman L (2019) Manual therapy treatment for adolescent idiopathic scoliosis

 • Philippi H et al (2007) Infantile postural asymmetry and osteopathic treatment: a randomized therapeutic trial. Developmental medicine and child neurology 48:5

 

Ett urval andra referenser om osteopati:

 

 • Osteopathic International Alliance (2013) Osteopathy and Osteopathic Medicine, a global view of practice, patients, education and the contribution to healthcare delivery

 • Bronfort G, Assendelft WJ, Evans R, Haas M, Bouter L (2001) Efficacy of spinal manipulation for chronic headache: a systematic review. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2001;24(7):457-66

 • Bronfort G, Nilsson N, Haas M, Evans R, Goldsmith CH, Assendelft WJ, Bouter LM (2004) Non invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3):CD001878.

 • Brontford G, Haas M, Evans R, Leiningerland & Triano J (2010) Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report, Chiropractic & Osteopathy, 2010 18:3 https://doi.org/10.1186/1746-1340-18-3

 • Cerritelli F, Pizzolorusso G, Ciardelli F, Mola E, Cozzolino V, Renzetti C, D’Incecco C, Fusilli P, Sabatino G and Barlafante G (2013) Effect of osteopathic manipulative treatment on length of stay in a population of preterm infants: a randomized controlled trial, Bio Medical Central Pediatrics, 13:65

 • Licciardone JC, Brimhall AK, King LN (2005) Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta analysis of randomized controlled trials, Bio Medical Central Musculoskeletal Disorders, 6:43

 • Licciardone JC, Minotti DE, Gatchel RJ, Kearns CM, Singh KP (2013) Osteopathic manual treatment and ultrasound therapy for chronic low back pain: a randomized controlled trial, Annals of Family Medicine, Mar;11(2):122-9

 • Licciardone J, & Aryal S. (2013) Prevention of progressive back specific dysfunction during pregnancy: An assessment of Osteopathic manual treatment based on Cochrane back review group criteria. Journal of the American Osteopathic Association,113(10)728-736

 • Licciardone JC, Buchanan S, Hensel KL, King HH, Fulda KG, Stoll ST(2010) Osteopathic manipulative treatment of back pain and related symptoms during pregnancy:  a randomized controlled trial, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Jan;202(1):43.e1-8

 • Morris S & Booth J (2018) Shaping conservative spinal services with the Spine Tango Registry, European Spine Journal, https://doi.org/10.1007/s00586-018-5484-5

 • United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) (2004) Randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care, British Medical Journal, 329(7479)

bottom of page