top of page

Chenau-Gensingenkorsett

I Sverige har regionerna (f.d. landstingen) valt att främst erbjuda Bostonkorsetten vid behandling med korsett. Men det finns flera alternativ till Bostonkorsetten. Korsetter som använder moderna tekniker och andra tillvägagångssätt. En sådan korsettmodell är Cheneau-Gensingen, som är resultatet av ett samarbete mellan Dr Weiss (läs mer under Schroth-metoden) och Cheneau-korsetten, utvecklad på 70-talet av Dr Cheneau. Syftet och målet var att skapa den mest korrigerande och samtidigt den mest komfortabla korsetten.
 

Cheneau-Gensingenkorsett-IMG-7703.jpg
Cheneau-Gensingenkorsett-IMG-7704.jpg

Många anser att de har lyckats. Cheneau-Gensingen har påvisat goda resultat (se ny studie här) och även fått stort internationellt genomslag. Den erbjuds idag i flertalet länder utanför Sverige.

 

Genom att använda modern teknik i form av 3D-skanning, CAD/CAM samt att utgå från Schroth-metodens 7 klassificeringar (valda specifika kurvtyper) är Cheneau-Gensingenkorsetten en individuell korsett med hög standardisering. Det innebär att modellen och funktionaliteten känns igen, samtidigt som den är unikt anpassad för sin bärare och hens förutsättningar.

 

Korsetten arbetar med valda tryckpunkter i kombination med kroppens naturliga andning (likt Schroth-metoden). Tack vare att den använder tryckpunkter kan korsetten arbeta mer tredimensionellt, vilket innebär att den även behandlar ryggradens rotation. 

Målet med behandling i Cheneau-Gensingenkorsett är att efter avslutad behandling och ryggradens naturliga tillbakagång ur korsett uppnå en reducerad kurva/rotation. Detta är patientberoende och varierar från fall till fall. Cheneau-Gensingenkorsetten arbetar därför utifrån Schroth-metodens filosofi med en medveten överkorrigering mot kurvan/rotationen.

Cheneau-Gensingenkorsett-IMG-7701.jpg
Cheneau-Gensingenkorsett-IMG-7702.jpg

Korsetten rekommenderas ofta i kombination med Schroth-metodens övningar. Stor vikt har lagts vid att göra den enkel och smidig att bära. Allt överskottsmaterial har därför tagits bort vilket gör den tunnare och mindre synlig under kläderna. Den stängs och öppnas även framifrån. Korsetten bärs (patientberoende) som de flesta andra dygnskorsetter ca 23 timmar/dygn. Kan även fungera som nattkorsett.

 

Om du väljer en Cheneau-Gensingenkorsett så ersätts du inte idag av Försäkringskassan. Du behöver m.a.o. ta kontakt med en auktoriserad leverantör i utlandet och bekosta korsetten samt resor själv. En korsett i sig kostar i dagsläget cirka 30-35.000 SEK (varierar beroende på leverantör och aktuell valuta m.m.).

 

I Skoliosföreningen jobbar vi aktivt för en förändring kring ersättning, då vi vill att val av korsettmodell ska vara ett eget beslut.

 

Läs mer om Cheneau-Gensingen;

Ny studie om Chenau-Gensingenkorsetten: 
First end-result of a prospective cohort with AIS treated with a CAD Cheneau style brace.

 

Vi har flera medlemmar som rekommenderar dessa:
Dansk Skoliose Center
 

(engelska) – Scoliosis 3DC. Här finns mer fördjupning kring korsetten.

Cheneau-Gensingen Brace for Scoliosis

(engelska) Health in your hands – Gensingen brace

Detta är faktabaserad information om en alternativ behandlingsmetod. Skoliosföreningen tar ingen ställning för eller emot någon av de alternativa metoder som beskrivs på hemsidan. 

bottom of page