top of page

Schrothmetoden

 

Schroth är helt individanpassad specifik träning, och en mix av stretching, styrka och andningsteknik. Schrothmetoden är en etablerad och väl beprövad icke-kirurgisk metod för behandling av skolios. Metoden behandlar både ryggradens kurva/or och rotation. Metoden utvecklades av Katharina Schroth under 20-talet i Tyskland. Hon led själv av skolios och genomgick flertalet behandlingar innan hon beslutade att utveckla en mer funktionell metod för behandling av sig själv.

Metoden har under åren utvecklats och förfinats, bland annat av hennes barnbarn Dr Hans-Rudolf Weiss som driver Schroth Best Practice Academy i Gensingen, Tyskland. Han är en auktoritet inom området och skrivit flertalet böcker och publiceringar kring Schroth-metoden. Han är även delaktig i framtagningen av Cheneau-Gensingenkorsetten som är en specifikt framtagen korsett utifrån Schroth-metodens grunder.

Schrothmetoden använder individuellt anpassade övningar baserade på kurvmönstret och typ av skolios. Detta resulterar i specifika övningar som speglar kurvan och överkorrigerar i motsatt riktning.

Övningarna är asymmetriska och ser därför inte ut som traditionella ryggövningar. Schrothmetoden använder även en speciell andningsteknik som kallas RAB (rotationsvinkel andning), där inandning och utandning används för att de-rotera och stabilisera i kurvspecifika övningar. Genom att förstå och känna sin ryggs unika kurva/or, skapas grunden för långsiktigt och konsekvent arbete med att korrigera obalansen och därmed försöka kontrollera skoliosens utveckling. De som börjar med Schrothmetoden blir ofta positivt överraskade av resultatet.
 

Möjliga effekter av att lära och utöva Schrothbaserade övningar är:
 

 • långsammare eller minskad progression (främst bland tonåringar)

 • de-rotation av ryggraden

 • förbättrad lungfunktion (särskilt med thoraxkurvor)

 • ökad utvidgning av bröstet

 • minskning eller eliminering av smärta
   

Trots att Schrothmetoden i ett flertal länder är en av de mest testade och etablerade icke-kirurgiska behandlingsmetoderna finns det idag bara några få Schroth-utbildade fysioterapeuter i Sverige. Skoliosföreningen arbetar aktivt för att få till en förändring här. De som arbetar med Schrothmetoden i Europa är bland annat;

 

 • Kristina Lingårdh, Skoliospraktiken, Linköping, 073-200 51 44, kristina@lingaardh.se

 • Berna Engelholm, Aktiv hälsa kliniken, Nacka. De har också börjat med skoliosträning. Se deras hemsida.

 • Ann Hafström, Aktiv hälsa kliniken, Nacka. De har också börjat med skoliosträning. Se deras hemsida.

 • Scoliofys i Köpenhamn

 • Scoliosis SOS Clinic i London som utvecklat en egen form av Schroth-metoden som de kallar Scoliogold.

 • ISST Camp – Scolio Centar i Belgrad

 • BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) i Barcelona, Spanien. De har också utvecklat en egen form av Schroth-metoden.

Dessa Schrothkliniker får man själv betala för.

Det finns ett flertal aktörer och varianter på behandlingar som baseras på Schroth-metoden, men ovan  nämnda utövare kommer rekommenderade från våra medlemmar. Hör gärna av er till föreningen om ni har andra trovärdiga och professionella aktörer/utövare att rekommendera.

Schrothmetoden i världen

Schrothmetoden i världen

Mörkgrönt = Certifierade Schrothkliniker

Ljusgrönt = Ej certifierade kliniker men som arbetar i Schroth-anda

Schroth Scoliosis Therapy Everything You Want To Know, Andrea Lebel interviewed by Dr. Derek Lee

Detta är faktabaserad information om en alternativ behandlingsmetod. Skoliosföreningen tar ingen ställning för eller emot någon av de alternativa metoder som beskrivs på hemsidan. 

bottom of page