top of page

Vi fick statsbidrag från Socialstyrelsen :)

Det var och är med glädje och stolthet som vi fick statsbidraget på 200.000 kr från Socialstyrelsen som de delar ut till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen ”personer med sällsynta diagnoser”. I vår ansökan hade vi skrivit om att vi vill ”öka kunskapen om skolios inom Elevhälsan” och det fick vi beviljat.

Vi delade upp det i tre viktiga punkter:

  1. Att Elevhälsan ska få in rutinen att kolla elevernas ryggrad så tidigt som möjligt, helst redan i förskoleklass (och inte som idag i årskurs 4) då forskningen visar att ju tidigare man upptäcker skolios hos barnet desto större chans till att förhindra skoliosens progression. Att tidigt upptäcka och hålla jämna steg med eventuell progression kan vara skillnaden mellan ett liv med eller utan smärta.

  2. Att det ska finnas en kvalitetssäkrad process vad det kan innebära både fysiskt och psykiskt för ett barn med sned ryggrad. Att ett team sluts upp kring barnet och dess vårdnadshavare som består förslagsvis av barnets lärare, skolläkare, skolsköterska samt kurator som kopplas och finns till hands när barnet får korsett eller blir stelopererad.

  3. Att det ska finnas bra information till vårdnadshavaren så att man känner sig trygg och därigenom kunna stötta sitt barn.

Nu har vi arbetat med projektet i tre månader på deltid och vi har tryckt en broschyr om skolios som skickas ut till så många skolsköterskor som möjligt i vårt avlånga land. Broschyren finns även för nedladdning på hemsidan.

Vi har också hunnit kontakta cirka 60 kommuner och dess ansvarige för Elevhälsan för att berätta om oss och vårt projekt. Vi har i de allra flesta fallen fått positiv respons och kommuner såsom Ekerö, Enköping, Alingsås, Umeå eller hela Västerbotten har sagt att de ska se över sin Metodbok och uppdatera sina riktlinjer, så fantastiskt roligt!

Vi har även fått frågan ifrån tidningen Skolhälsan om vi vill skriva en artikel om skolios till nummer 2 som kommer ut under våren. Tidningen Skolhälsan når ca 2.400 skolsköterskor av landets ca 4.000 st.

298 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

댓글


bottom of page