top of page

Vi har fått statsbidrag från Socialstyrelsen :)

Uppdaterat: 3 juni 2021Det är med glädje och stolthet vi kan berätta att vi fått ett statsbidrag á 200.000 kr från Socialstyrelsen som de delar ut till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

I vår ansökan skrev vi att vi vill öka kunskapen inom Skolhälsovården. Vi delade upp det i tre viktiga punkter:

  1. Att de ska få in rutinen att kolla elevernas ryggrad så tidigt som möjligt, helst redan i förskoleklass (och inte som idag i årskurs 4) då forskningen visar att ju tidigare man upptäcker skolios hos barnet desto större chans till att förhindra skoliosens progression. Att tidigt upptäcka och hålla jämna steg med eventuell progression kan vara skillnaden mellan ett liv med eller utan smärta.

  2. Att det ska finnas en kvalitetssäkrad process vad det kan innebära både fysiskt och psykiskt för ett barn med sned ryggrad. Att en kurator/psykolog alltid kopplas in och finnas till hands vid behov.

  3. Att det ska finnas information till vårdnadshavaren så att man som förälder känner sig trygg och därigenom kunna stötta sitt barn.

Det vi kommer lägga pengarna på är att projektanställa en person som ska kontakta Sveriges kommuner för att få dem att ändra sina rutiner och ta fram underlag till ett informationsblad till vårdnadshavarna.

Kan du hjälpa till?

Vi söker en person som kan hjälpa oss med den grafiska produktionen av ett informationsblad till alla vårdnadshavare. Kontakta oss.


113 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page